1
0
Fork 0
De git repository voor het informatica eindproject D4p voor het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, eindexamenklas 2016-2017.
This repository has been archived on 2017-06-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Go to file
Christiaan Goossens 3ba3f4d0f6 Final change to docs 2017-04-04 09:35:38 +02:00
assets Grafiek fix en sneller statistiek algorithme 2017-04-03 18:21:36 +02:00
docs Final change to docs 2017-04-04 09:35:38 +02:00
src Cleanup, added docs & RC 2 2017-04-04 08:26:11 +02:00
templates Moved docs, added screenshots + fixed merge error 2017-04-03 19:34:06 +02:00
.gitignore Added proper session handling while in development mode 2017-03-26 15:28:33 +02:00
.htaccess Moved public dir to root 2017-03-29 13:32:39 +02:00
DATABASE.md Added db instruction 2017-02-24 09:52:32 +01:00
README.md Changed README 2017-03-26 16:22:05 +02:00
composer.json Added a proxy for use with index.php/$1 and rewrote redirects to work with sgni.nl 2017-03-29 17:09:21 +02:00
composer.lock Added a proxy for use with index.php/$1 and rewrote redirects to work with sgni.nl 2017-03-29 17:09:21 +02:00
index.php Proxy fix 2017-03-30 18:32:19 +02:00

README.md

Informatica Eindproject

Om te kunnen werken aan dit project moet je het volgende doen:

Je doet een git clone (in een random map) (het spreekt voor zich dat je hiervoor eerst git (https://git-scm.com/downloads) moet installeren) met git clone https://git.verictas.com/InformaticaD4p/informatica-eindproject.git. Er verschijnt nu een nieuwe map genaamd informatica-eindproject. In deze map ga je werken.

Om te starten heb je ook een PHP installatie nodig op je PC. Ik heb een zip bestand met de php installatie op http://christiaangoossens.nl/uploads/afc06760-f1b9-4458-8d93-fc6ea8b2a828/php7.zip. Je pakt dit bestand uit en vindt dan een map genaamd php7. Deze map zet je neer op een logische plek (bijvoorbeeld C:/php7 of C:/Program Files/php7) en die voeg je dan toe aan je windows path (dat kun je doen via Configuratischerm>System>Opstartvariabelen (let op, wel het path veranderen naar de map waar je de php7 map hebt neergezet).

Als het goed is kun je in de informatica-eindproject map nu het volgende commando uitvoeren (mag in CMD of de Git shell): php -v. Je krijgt dan het volgende te zien:

PHP 7.1.1 (cli) (built: Jan 18 2017 18:50:48) ( NTS MSVC14 (Visual C++ 2015) x86 )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies

(Je kunt ook zelf updaten naar de laatste versie van PHP, deze is een beetje verouderd.)

Switch nu naar de dev branch en je dan ben je klaar om Composer te installeren. Composer is een hulpprogramma dat alle benodigdheden voor jouw project automatisch downloadt en toevoegt. Je kunt de Composer installer vinden op: https://getcomposer.org/download/.

Composer zal je tijdens de installatie vragen om je php versie op te geven, dit staat waarschijnlijk automatisch goed, maar je kunt hem ook zelf zoeken.

Je kunt je website nu starten via composer run. Er zal dan een webserver voor je worden gestart en de benodigdheden worden automatisch geinstalleerd. Je kunt nu zelf een webbrowser openen om naar http://localhost:8080 te gaan en dan zul je je website zien.